Back to top

Chronis Akritidis

President of the BoD, ERGOSE